Dance of Shadows (5)

The Shadow City (Stínové město)

The March on Winterfell (Pochod na Zimohrad)

Streets of King´s Landing (Ulice Králova přístaviště)

Music of Dragons (Píseň draků)

In Daznak´s Pit (V Daznakově jámě)

Daggers in the Dark (Dýky ve tmě)

shrnutí pátého cyklu

recenze recenzí 🙂 – dodatky s půlročním odstupem k tomu, které karty byly špatně ohodnocené. Může se hodit, pokud se recenzemi hodláte řídit při pozdějším nákupu zajímavých karet a ve hře se ještě příliš neorientujete.